Сертификатен курс за FCE

Сертификатни курсове

За кого е подходящ?

Всеки урок в системата носи своето заглавие, но се състои от отделни секции които поглеждат на общата тема погледната от различен ъгъл. Тези секции подготвят за отделните части на изпитите на Cambridge University. Това дава възможност за гъвкавост на планирането на преподавателя и предлага разнообразиe в урока за учениците. Системата слага ударение на граматиката, лексиката и изпитния формат, което гарантира високата успеваемост на учащите.

Какво ще можеш след завършването на курса?

Фокус върху теми и упражнения свързани със стандартния изпитен формат.

Урок 1
Описание на типове характер и външен вид. Глаголни модели в бъдещите времена. Слушане с правене на избор от множество отговори. 180 мин.
Приучаване към моделите с множествен избор. Писане на неформално писмо. Дискусия за подготовка на писмената част. 180 мин.
Текущ тест към урок 1 Review 1 30 мин.
Урок 2
Избиране на заглавия за отделни абзаци. Описание на природни пейзажи. Модели на различни глагови. 150 мин.
Събирателни съществителни. Избиране на подходяща дума за запълване на текст. Писане на официален имейл. Дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 2 Review2 30 мин.
Урок 3
Работа с текст с липсващи елементи. Разделяне на силни и слаби съществителни имена. Слушане с попълване на текст. 150 мин.
Работа с миналите времена. Фразеологични глаголи от тип 1. Множествен избор от затворен тип. Писане на художествен текст(история) след дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 3 Review3 30 мин.
Урок 4
Прости и продължителни времена и техните модели. Фразеологични глаголи с повече от един предлог. Речников запас свързан с художесвена проза. 150 мин.
Избиране на подходяща дума за запълване на текст (предлог, фразеологичен израз или колокация). Слушане с въпроси. Писане на художествен преглед. 180 мин.
Текущ тест към урок 4 Review 4 30 мин.
Урок 5
Прехвърляне от пряка в непряка реч. Избиране на заглавия за отделни абзаци. Речеви глаголи. 150 мин.
Идиоматични фрази свързани с речта. Множествен избор от затворен тип. Формиране на нови думи и фрази. Писане на есе след предварителна дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 5 Review 5 30 мин.
Урок 6
Модални глаголи, които се използват при съвети, възможности, забрани и задължения. Речников запас свързан с пътуване. Трансформация на ключови думи. 150 мин.
Идиоматични фрази свъзнани с идвам и отивам. Множествен избор от затворен тип. Писане на неофициален имейл след предварителна дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 6 Review 6 30 мин.
Урок 7
Страдателен залог. Прехвърляне от деятелен към страдателен залог от безличен тип. Глаголът get и многозначната му употреба. 150 мин.
Фразеологични глаголи и тяхното формиране. Приучаване към моделите с множествен избор. Писане на неофициален имейл след дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 7 Review 7 30 мин.
Урок 8
Спекулация относно сегашни, минали и бъдещи действия с употреба на определен тип модални глаголи. Формиране на нови думи и фрази. 150 мин.
Избиране на подходяща дума за запълване на текст. Неделими словосъчетания. Писане на доклад след устно обсъждане . 180 мин.
Текущ тест към урок 8 Review 8 30 мин.
Урок 9
Сложни съставни и сложни подчинени изречения. Допълване на изречния с подходяща дума или фраза. Сложни съставни прилагателни имена. 150 мин.
Идиоматични фрази свързани с човешкото тяло. Трансформация на изречения и словосъчетания. Писане на кореспонденция. 180 мин.
Текущ тест към урок 9 Review 9 30 мин.
Урок 10
Употреба на сравнителна и превъзходна степен. Свързване по смисъл на отделени абзаци от основния текст. Слушане с допълване на изречения. 150 мин.
Употреба на герундии. Фразеологични глаголи от тип 2. Множествен избор от затворен тип. Писане на кореспонденция. 180 мин.
Текущ тест към урок 10 Review 10 30 мин.
Урок 11
Условно наклонения в сегашно и минало време. Избиране на подходяща дума за запълване на текст. Дискусия. 150 мин.
Сложни съставни съществителни имена. Практическа употреба на изучени граматични единици. Писане на оплакване. 180 мин.
Текущ тест към урок 11 Review 11 30 мин.
Урок 12
Глаголи във винителен падеж. Речников запас свързан с постижения и успех. Слушане с правене на избор от множество отговори. 150 мин.
Употреба на сложни прилагателни имена. Трансформации на съществителни и прилагателни имена. Писане на статия след предварителна дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 12 Review 12 30 мин.
Финален тест. 150 мин.
Направи безплатен тест

Ако не си сигурен в езиковото си ниво, направи безплатен тест в нашата платформа.

  • Лесно и бързо
  • Тест за всеки език
  • Преглед на грешките
  • Безплатни консултации
Направи безплатен тест
Често задавани въпроси
Курсовете в Интелект обичайно продължават между 2 и 3 месеца, като за това време се покрива едно езиково ниво. В тези часове имате включен освен часове на живо, така и работа в нашата интелигентна платформа Intellect Modus.
Обичайно занятията се провеждат два пъти седмично по 3 астрономически часа. Възможно е курсът да е с различен интензитет, ако това е необходимо за по-бързото Ви навлизане в материала.
Да, предлагаме както присъствени, така и онлайн курсове, в специално разработена платформа на езикови училища Интелект. В случай, че искате да разгледате и нашите онлайн курсове, заповядайте на www.intellectica.online
Преподавателите ни са квалифицирани и с дългогодишен опит в областта на преподаването на чужд език. Можете да разгледате профилите им на нашия уебсайт или да попитате наш администратор.
Всеки урок включва граматика, лексика, слушане, говорене и писане, за да можете да развивате адекватно всички свои сетива. Програмата е добре балансирана и постепенно Ви води през дебрите на езика.
Всички учебни материали се закупуват допълнително. Интелект може да Ви осигури материали, като имате възможност и Вие да си ги осигурите, в случай, че вече имате учебника или желаете да си го набавите сами.
Да, предлагаме безплатен входящ тест, който с голяма точност определя езиковото Ви ниво. В повечето случаи ще Ви помолим да попълните този тест, за да сме сигурни, че това наистина е Вашето ниво и групата, в която сте включен е за Вас.
Личен дневник за всеки ученик на Интелект

My Intellect е твоят личен електронен дневник, който ти помага бързо и лесно да следиш всички свои активности, както и да решаваш тестове, за по-бърз напредък в езиковото си обучение.

Персонализирано обучение

Това приложение е направено изцяло за теб. Ще имаш напомняния за всяко домашно или тест и никога няма да пропускаш новостите.

Бъди винаги мотивиран и организиран

Следи всичките си задания и не пропускай възможност да покажеш какво си научил. Стараем се да ти даваме максимално много стойност и мотивация

Учи думи с лекота и Word by Intellect

Intellect Word! е авторска програма за лингвистично развитие, основана на принципите на space repetition модела SuperMemo+, в симбиоза с трудовете на Тони Бюзан и Pimsleur, разработена и построена в златното сечение на Фибоначи. Проучванията, изработката и реализацията на Intellect Word! проекта са резултат от дългогодишна работа на RND отдела на Училища Интелект.

Запаметявай по-лесно, методично и бързо.

Ние ще запомним и проследим твоите знания, позволявайки на думите в паметта ти да бъдат преговорени в точния момент.

Избери straight или reverse метод за учене.

За нашата практика от над 23+ години, установихме, че има два типа хора: такива, които учат от по-добре познатия за тях език и такива, които учат от новия за тях език.

Започни да учиш думи сега

Какво мислят хората за нас?

Нашите клиенти са нашето огледало. За нас е изключително важно да получим искрена обратна връзка за обучението при нас.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, А2

Моята преподавателка е уникален професионалист! Идея/Препоръка - при обучаване на IT хора ( каквато е нашата група), може да се вкара модул, който липсва в стандартния учебник и програма, но би бил полезен от самото начало - за допълнително писане на мейли и информация, насочена към IT.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А2

Нямам препоръки към школата. Доволна съм от курса и ще запиша следващо ниво.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, А2.1

Все още участвам в курса, но бих казала, че ми е изключително полезно: - Правилното отношение на преподавателят ни, ние сме в различни възрастови групи и цели и тя намира начина, и пътя да ни мотивира да се надграждаме .

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B1

Искам да изкажа огромната си благодарност към моята преподавател, благодаря за професионалното отношение, търпението и спокойствието. През цялото време беше много приятно за мен, не изпитвах притеснение и нещата се случваха с лекота. Благодарна съм и за безценните съвети и съпорта и искам да кажа, че обучението беше много полезно за мен. Ще препоръчам Intellect на всеки, който се интересува от езиково обучение. Благодаря Ви още веднъж.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А1

Много добър преподавател с разчупен подход на преподаване, което отговори на моите очаквания. Бих продължила обучението си на по-късен етап.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А1

С благодарност за много високото и професионално равнище на преподаване - с отдаденост и едновременно - гъвкавост спрямо нивото на обучаемите, оптимално темпо, ясно и стегнато поднасяне на граматическите правила.

Запази своето място сега

Побързай да заявиш своето място, курсовете ни са с ограничен брой участници и местата свършват бързо.

Направи запитване