Сертификатен курс за FCE

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Всеки урок в системата носи своето заглавие, но се състои от отделни секции които поглеждат на общата тема погледната от различен ъгъл. Тези секции подготвят за отделните части на изпитите на Cambridge University. Това дава възможност за гъвкавост на планирането на преподавателя и предлага разнообразиe в урока за учениците. Системата слага ударение на граматиката, лексиката и изпитния формат, което гарантира високата успеваемост на учащите.

Какво ще можеш след завършването на курса?

фокус върху теми и упражнения свързани със стандартния изпитен форматСкоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Описание на типове характер и външен вид. Глаголни модели в бъдещите времена. Слушане с правене на избор от множество отговори. 180 мин.
Приучаване към моделите с множествен избор. Писане на неформално писмо. Дискусия за подготовка на писмената част. 180 мин.
Текущ тест към урок 1 Review 1 30 мин.

Урок 2
Избиране на заглавия за отделни абзаци. Описание на природни пейзажи. Модели на различни глагови. 150 мин.
Събирателни съществителни. Избиране на подходяща дума за запълване на текст. Писане на официален имейл. Дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 2 Review2 30 мин.

Урок 3
Работа с текст с липсващи елементи. Разделяне на силни и слаби съществителни имена. Слушане с попълване на текст. 150 мин.
Работа с миналите времена. Фразеологични глаголи от тип 1. Множествен избор от затворен тип. Писане на художествен текст(история) след дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 3 Review3 30 мин.

Урок 4
Прости и продължителни времена и техните модели. Фразеологични глаголи с повече от един предлог. Речников запас свързан с художесвена проза. 150 мин.
Избиране на подходяща дума за запълване на текст (предлог, фразеологичен израз или колокация). Слушане с въпроси. Писане на художествен преглед. 180 мин.
Текущ тест към урок 4 Review 4 30 мин.

Урок 5
Прехвърляне от пряка в непряка реч. Избиране на заглавия за отделни абзаци. Речеви глаголи. 150 мин.
Идиоматични фрази свързани с речта. Множествен избор от затворен тип. Формиране на нови думи и фрази. Писане на есе след предварителна дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 5 Review 5 30 мин.

Урок 6
Модални глаголи, които се използват при съвети, възможности, забрани и задължения. Речников запас свързан с пътуване. Трансформация на ключови думи. 150 мин.
Идиоматични фрази свъзнани с идвам и отивам. Множествен избор от затворен тип. Писане на неофициален имейл след предварителна дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 6 Review 6 30 мин.

Урок 7
Страдателен залог. Прехвърляне от деятелен към страдателен залог от безличен тип. Глаголът get и многозначната му употреба. 150 мин.
Фразеологични глаголи и тяхното формиране. Приучаване към моделите с множествен избор. Писане на неофициален имейл след дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 7 Review 7 30 мин.

Урок 8
Спекулация относно сегашни, минали и бъдещи действия с употреба на определен тип модални глаголи. Формиране на нови думи и фрази. 150 мин.
Избиране на подходяща дума за запълване на текст. Неделими словосъчетания. Писане на доклад след устно обсъждане . 180 мин.
Текущ тест към урок 8 Review 8 30 мин.

Урок 9
Сложни съставни и сложни подчинени изречения. Допълване на изречния с подходяща дума или фраза. Сложни съставни прилагателни имена. 150 мин.
Идиоматични фрази свързани с човешкото тяло. Трансформация на изречения и словосъчетания. Писане на кореспонденция. 180 мин.
Текущ тест към урок 9 Review 9 30 мин.

Урок 10
Употреба на сравнителна и превъзходна степен. Свързване по смисъл на отделени абзаци от основния текст. Слушане с допълване на изречения. 150 мин.
Употреба на герундии. Фразеологични глаголи от тип 2. Множествен избор от затворен тип. Писане на кореспонденция. 180 мин.
Текущ тест към урок 10 Review 10 30 мин.

Урок 11
Условно наклонения в сегашно и минало време. Избиране на подходяща дума за запълване на текст. Дискусия. 150 мин.
Сложни съставни съществителни имена. Практическа употреба на изучени граматични единици. Писане на оплакване. 180 мин.
Текущ тест към урок 11 Review 11 30 мин.

Урок 12
Глаголи във винителен падеж. Речников запас свързан с постижения и успех. Слушане с правене на избор от множество отговори. 150 мин.
Употреба на сложни прилагателни имена. Трансформации на съществителни и прилагателни имена. Писане на статия след предварителна дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 12 Review 12 30 мин.
Финален тест. 150 мин.

Клиентите за нас

Сашо П.

Сашо П.
Оценка: 5 / 5
Доволен съм от целия курс на обучение, от начина на изготвяне и преподаване на материала. Нямам забележки!

Тодор В.

Тодор В.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е полезен . Времето е разпределено фунционално и адекватно, набляга се на всеки един необходим за изучаването на чужд език компонент. Доволен съм, благодаря!

Марин Тр.

Марин Тр.
Оценка: 5 / 5
Всичко е на ниво! Благодаря на целия екип на Интелект, за създадената възможност да изучавам италиански език по такъв удобен начин. За един писател е важно вдъхновението. Създадохте го :-)

Калоян А.

Калоян А.
Оценка: 5 / 5
Много ми харесва това, че провеждате онлайн курс по немски език за възрастни. Доволен съм от структурата и цялостното провеждане на курса. Благодаря Ви!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283