Курсове за възрастни Сертификатен курс за FCE

Всеки урок в системата носи своето заглавие, но се състои от отделни секции които поглеждат на общата тема погледната от различен ъгъл. Тези секции подготвят за отделните части на изпитите на Cambridge University. Това дава възможност за гъвкавост на планирането на преподавателя и предлага разнообразиe в урока за учениците. Системата слага ударение на граматиката, лексиката и изпитния формат, което гарантира високата успеваемост на учащите.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Описание на типове характер и външен вид. Глаголни модели в бъдещите времена. Слушане с правене на избор от множество отговори.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Приучаване към моделите с множествен избор. Писане на неформално писмо. Дискусия за подготовка на писмената част.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 1 Review 1
   30 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Избиране на заглавия за отделни абзаци. Описание на природни пейзажи. Модели на различни глагови.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Събирателни съществителни. Избиране на подходяща дума за запълване на текст. Писане на официален имейл. Дискусия.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 2 Review2
   30 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Работа с текст с липсващи елементи. Разделяне на силни и слаби съществителни имена. Слушане с попълване на текст.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Работа с миналите времена. Фразеологични глаголи от тип 1. Множествен избор от затворен тип. Писане на художествен текст(история) след дискусия.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 3 Review3
   30 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Прости и продължителни времена и техните модели. Фразеологични глаголи с повече от един предлог. Речников запас свързан с художесвена проза.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Избиране на подходяща дума за запълване на текст (предлог, фразеологичен израз или колокация). Слушане с въпроси. Писане на художествен преглед.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 4 Review 4
   30 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Прехвърляне от пряка в непряка реч. Избиране на заглавия за отделни абзаци. Речеви глаголи.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Идиоматични фрази свързани с речта. Множествен избор от затворен тип. Формиране на нови думи и фрази. Писане на есе след предварителна дискусия.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 5 Review 5
   30 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Модални глаголи, които се използват при съвети, възможности, забрани и задължения. Речников запас свързан с пътуване. Трансформация на ключови думи.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Идиоматични фрази свъзнани с идвам и отивам. Множествен избор от затворен тип. Писане на неофициален имейл след предварителна дискусия.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 6 Review 6
   30 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Страдателен залог. Прехвърляне от деятелен към страдателен залог от безличен тип. Глаголът get и многозначната му употреба.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Фразеологични глаголи и тяхното формиране. Приучаване към моделите с множествен избор. Писане на неофициален имейл след дискусия.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 7 Review 7
   30 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Спекулация относно сегашни, минали и бъдещи действия с употреба на определен тип модални глаголи. Формиране на нови думи и фрази.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Избиране на подходяща дума за запълване на текст. Неделими словосъчетания. Писане на доклад след устно обсъждане .
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 8 Review 8
   30 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Сложни съставни и сложни подчинени изречения. Допълване на изречния с подходяща дума или фраза. Сложни съставни прилагателни имена.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Идиоматични фрази свързани с човешкото тяло. Трансформация на изречения и словосъчетания. Писане на кореспонденция.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 9 Review 9
   30 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Употреба на сравнителна и превъзходна степен. Свързване по смисъл на отделени абзаци от основния текст. Слушане с допълване на изречения.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на герундии. Фразеологични глаголи от тип 2. Множествен избор от затворен тип. Писане на кореспонденция.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 10 Review 10
   30 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Условно наклонения в сегашно и минало време. Избиране на подходяща дума за запълване на текст. Дискусия.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Сложни съставни съществителни имена. Практическа употреба на изучени граматични единици. Писане на оплакване.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 11 Review 11
   30 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Глаголи във винителен падеж. Речников запас свързан с постижения и успех. Слушане с правене на избор от множество отговори.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на сложни прилагателни имена. Трансформации на съществителни и прилагателни имена. Писане на статия след предварителна дискусия.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 12 Review 12
   30 мин.
  • Тест 4
   Финален тест.
   150 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? фокус върху теми и упражнения свързани със стандартния изпитен формат <