Ваня Ананиева
Ваня Ананиева

02.04.2018приблизително 3 минути

Техники за запаметяване на думи

Основен елемент от изучаването на чужд език е "изграждането" на личен архив от думи и изрази, необходими за подобряването на компетенцията във всички области на комуникацията. В учебна среда, обучителните материали запознават учащите с новите думи последователно в уроците, като най-често думите се представят чрез диалози, след което се структурират в списъци в края на всеки урок. Някои преподаватели насърчават ученици те да учат новите думи контекстуално, чрез диалози или упражнения за четене, други пък използват модела на билингвалното обучение – разделят работното поле на две колони, като в едната изписват думата на чуждия език /L2/, а в другата нейния превод на родния език /L1/.

Друг популярен метод е използването на флаш карти. При флаш картите едната дума е изписана на лицевата част на картата /L2/, а на обратната ѝ страна е изписано значението /L1/. В днешни дни има и доста по-софистицирани методи, като например софтуер за изучаване на нови думи, изкуствен интелект, който допринася за по-бързото и автоматизирано систематизиране на информация за правила и регулатори на езика.

Съществуват речници в L1 и L2, под формата на аудио и видео записи. Също, често в непознатите текстове има препратки към електронни речници и онлайн ресурси.

Метод 1. Запаметяване на лексика чрез четене

Обичайно, изучаващите начални нива в чуждия език, използват списък с думи. Напредвайки в изучаването на езика, все по-рядко се използват списъци с думи; курсистите предпочитат да слушат повече записи или да четат текстове, дешифрирайки новите думи от контекстуалното им значение, синтаксиса, структурата, подобието им на други, познати им вече думи, или просто търсейки ги в речник. Разбира се, част от този процес може да е воденето на речник с новите думи, но това, което кара ученика да учи най-добре е постоянното "чуване" и "виждане" на думата, сигурен начин, че ще достигне до по-дълбоките нива на подсъзнанието и ще си намери своето място там. Ученето на лексика в контекст е по-сигурният начин за запаметяване на новите думи, в сравнение с ученето на думи в списък и преповтарянето им в диалог.

Поставянето на новата дума в жива употреба дава допълнителна информация за промените, които настъпват с нея – коренни изменения, наклонения, морфеми и други. Ето защо е много важно, ако заучавате лексика чрез четене, то книгата, която подбирате да бъде съобразена с нивото на ученика.

Ако предоставите на учащия четиво с висок регистър, силно е вероятно това да го обезвери и просто да остави книгата. Нормално е да има процентна допустимост на новите думи, дори е задължително, но нека те не бъдат над 5%. Много добър вариант на четене е този на електронни книги; проверяването на нова дума е само на един клик разстояние. В някои браузъри има разширения, интегрирани с големи речникови ресурси, които директно превеждат думата, с ховер на мишката върху нея. С помощта на тези разширения, освен че можете да проверите значението на думите, имате възможност да си създадете списък с непознатите думи, да го подредите в азбучен ред и по този начин да направите ваш собствен речник с думите, които искате да научите. Нещо повече, някои инструменти Ви дават възможност да правите нови изречения, да попълвате упражнения и да съставяте смислени езикови конструкции с непознатите думи.

Има и още един начин, свързан с четене и нови думи. Той е да откривате текстове, които съдържат в себе си списък с целевите думи и илюстративен материал, който да описва визуално най-добре непознатите единици. Например АСДА /академичният списък с думи по английски език/ се използва, за да се състави списък с думи, които трябва да бъдат научени и на база на тези думи, се подбира четиво, което ги съдържа. Така например на всяка книга, създадена с учебна цел, можете да откриете на корицата ѝ броя думи, които използва от АСДА.

В следващата статия, ще поговорим за мнемоничните техники за запаметяване на думи - една от най-стратегическите концепции в лингвистичните области.