Галя Бендурска
Галя Бендурска

29.04.2024

Шест често бъркани думи на английски

На английски има куп думи, които хората тотално смесват – някои звучат еднакво и изглеждат сходно, докато други означават едно и също нещо, но трябва да ги използвате в различни ситуации. Днес ще разгледаме 6 двойки, с които е лесно могат да ви объркат.

To chill vs to rest

To chill означава да се забавлявате и да се отпуснете, обикновено с добро настроение. Когато си почивате, вие правите нещо забавно, за да си починете от ежедневието, да се насладите на момента и просто да се отпуснете.

I like to chill out with my friends on the weekends. (Обичам да разпускам с приятелите си през уикендите.)

To rest се използва, когато давате почивка на тялото или ума си, за да се презаредите. Това е като зареждане с гориво след дълъг ден или тежка работа.

After crashing at work, I like to rest and relax at home. (След като съм се разбил на работа, обичам да си почина и да се отпусна у дома.)

To pick, to choose vs to select

Три варианта на избирам:

 • To pick означава да вземете нещо, може би от куп избори като използвате ръцете или пръстите си.

I will pick an apple from this basket. (Ще избера ябълка от тази кошница.)

 • To choose също е свързан с избора, но е като вземането на решение. Правите го нарочно, обмисляйки го.

I will choose the blue dress for the party. (Ще избера синята рокля за партито.)

 • To select е по-специфичен, по-официален като внимателно избиране въз основа на определени правила.

The judges will select the winner of the competition. (Съдиите ще изберат победителя в състезанието.)


To seek, to search vs to look for

Три варианта на търся:

 • To seek е като активно търсене на нещо, като полагане на усилия и без да се отказвате.

He decided to seek professional advice. (Той реши да потърси съвет от професионалист.)

 • To search е просто търсене наоколо, опитвате се да намерите нещо.

I'm searching for my keys, I can't find them anywhere. (Търся си ключовете, не мога да ги намеря никъде.)

 • To look for, когато търсите навсякъде, обикновено по-организирано, отколкото просто да търсите.

Police are looking for the missing child.  (Полицията издирва изчезналото дете.)


To tell, say, talk vs speak

Няколко варианта казвам, говоря, разказвам:

 • Tell и say са взаимозаменяеми в повечето случаи. Tell е, когато говорите направо на някого, така че да следва обект в изречение. Глаголът say може да се използва в пряка и непряка реч.

She told me to head home. (Тя ми каза да се прибирам.)

 • She said (to me) that it’s time to hit the road. (Тя каза (на мен), че е време да тръгнем на път.)

Speak се използва за физически способности и еднопосочна комуникация, а също и за по-сериозни или официални ситуации.

 • Talk се използва за обща тема, с него не  можете да докладвате конкретна непряка реч и обикновено се отнася до двама или повече души, които обменят или споделят информация.

I need to talk to you after class. (Трябва да говоря с теб след часа.)

We talked about my big project. (Говорихме за големия ми проект.)


To see, look vs watch

Виждам, гледам, наблюдавам:

 • See означава да забелязвате или осъзнавате (някого или нещо) като използвате очите си.

Turn on the light so I can see. (Включете светлината, за да мога да видя.)

 • Watch означава да гледате (някого или нещо) известно време и да обръщате внимание на случващото се.

He spent the whole afternoon watching a cricket match. (Той прекара целия следобед в гледане на мач по крикет.)

 • Look насочва погледите ви в посока.

Look, shooting star! (Вижте, падаща звезда!)

Advice vs to advise

Съвет и съветване

 • Съветът /Advice/ е съществително. Това е, което получавате, когато някой ви каже какво да правите.
 • She gave me good advice on how to prepare for the interview. (Тя ми даде добри съвети как да се подготвя за интервюто.)
   Съветвам /to advise/ е глагол. Това е даване на този съвет като да кажеш на някого какво трябва да направи.
 • I would advise you to take a break and relax. (Бих ви посъветвал да си вземете почивка и да се отпуснете.)