Курсове за възрастни Английски език за Право

Кратък бизнес курс, разработен за нуждите на студенти по право  и професионални юристи, на които се налага да използват английски език, изпълнявайки служебните си задължения.  Курсът е изключително комуникативен и гарантира бързо и ефективно развиване на уменията за общуване с клиентите на английски език. Застъпени са теми като стартиране на бизнес, наемане на служители, изменение на договори, общи юридически термини и условия, авторско право, патент, търговска марка, сливания и придобивания, финансиране на поглъщането, оценяване на юридическия риск, процедури по несъстоятелност и права на кредиторите. 

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

  • Лекция 1
   Типове бизнес; Избор на правилният/точният тип бизнес; Фирмени задължения
   120 мин.
 • НАЗНАЧАВАНЕ НА ХОРА

  • Лекция 1
   Договори за назначаване; Изменения на договорите/анекси към тях; Молби за напускане
   120 мин.
 • ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ

  • Лекция 1
   Увод; Споразумения и договори по преговорите за продажби; Обичайни правни норми и условия
   120 мин.
 • ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

  • Лекция 1
   Авторско право, патент, търговска марка; Споразумения за права на ползване
   120 мин.
 • СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ

  • Лекция 1
   Планиране на придобиване; Учредителни договори;
   120 мин.
 • УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

  • Лекция 1
   Оценка на риска; Причини и последствия от несъстоятелността;
   120 мин.
  • Лекция 2
   Процедури по несътоятелност;
   120 мин.
  • Лекция 3
   Права на кредиторите; Лична несъстоятелност
   120 мин.
 • ПРЕГОВОР

  • Лекция 1
   Практически упражнения
   120 мин.
  • Лекция 2
   Финален тест
   120 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Строго профилиран курс, изчерпателно покриващ различни области от правото и юридическото обслужване. <