Испански език, А1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Ниво А1 са много практични и изцяло насочени към бързото усвояване на езика – лексиката и граматиката са базирани изцяло на реалния живот. Темите са избрани и обхващат най-често срещаните ежедневни ситуации.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Можете да се запознавате, представяте и поздравявате с други хора
  • Можете да общувате с други хора в магазин и други обществени места
  • Можете да резервирате самолетни и автобусни
  • Можете да резервирате хотелски стаи и екскурзии
  • Можете да насрочвате срещи
  • Можете да направлявате хора за различни посоки
  • Можете да описвате ежедневните си действия


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Испанската азбука; Сегашно време на спомагателен глагол "ser" – съм 180 мин.
Въпросителни местоимения; Мъжки и женски род на съществителните. 180 мин.
Потвърждаване и поправяне на информация. Разделяне на срички. Лексика: националности. 180 мин.

Урок 2
Текущ тест към урок 1 20 мин.
Видове поздрави; Представяне на приятел; Показателни прилагателни имена; 160 мин.
Множествено число на съществителни и прилагателни имена. Предлозите de и en. Числа от едно до девет. 180 мин.
Сегашно просто време на глаголите – estar, tener, poner; 180 мин.

Урок 3
Текущ тест към урок 2 20 мин.
Описание на къща; Прилагателни описващи стаи, мебели и предмети. Числа от 10 до 20. 160 мин.
Неопределителен член; Сегашно просто време на глаголите – estar, tener, poner; 180 мин.
Локализиране на предмети. Предлози за място. 180 мин.

Урок 4
Текущ тест към урок 3 20 мин.
Как да попитаме за адрес и местоположение. Часовник. 160 мин.
Числата от 20 до 1000. Определителен член. 180 мин.
Сегашно просто време на неправилни глаголи; 180 мин.

Урок 5
Текущ тест към урок 4 20 мин.
В ресторанта. Изразяване на желание с глагола querer - искам; Глаголът gustar - харесвам. 160 мин.
Заповедна форма - употреба 180 мин.
Неправилни глаголи в сегашно време. Лексика: хранене 180 мин.

Урок 6
Текущ тест към урок 5 20 мин.
Описание на човек; Употреба на прилагателни имена. 160 мин.
Притежателни прилагателни имена. 180 мин.
Възвратни глаголи. 180 мин.

Урок 7
Текущ тест към Урок 6 20 мин.
Лексика: облекло; Лични местоимения с функция на допълнение; 160 мин.
Род и число на прилагателни имена. Изразяване на количество. 180 мин.
Текущ тест към урок 7. Преговор 160 мин.
Финален тест 40 мин

Клиентите за нас

Зорница П.

Зорница П.
Оценка: 5 / 5
Курсът ми с Бойка Велева премина повече от страхотно. Не съм вярвала, че мога да науча немски с такава лекота!

Емил Т.

Емил Т.
Оценка: 5 / 5
Изключително удобен начин за обучение, особено за заети хора, които нямат възможността да посещават филиалите. Доволен съм от преподаването и програмата. Мисля, че беше обърнато внимание на всеки детайл. Благодаря!

Христо Б.

Христо Б.
Оценка: 5 / 5
Добра организация и преподавател. Бих препоръчал онлайн курсовете на всеки .

Мария П.

Мария П.
Оценка: 5 / 5
Благодарности към екипа на Интелект за обучението! Иключително съм впечатлена и доволна от професионализма и желанието, което показвате чрез преподавателите си и обученията, които предлагате. Определено бих препоръчала и онлайн курсовете ви освен курсовете, които се провеждат на място във филиалите.

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283