Курсове за възрастни Испански език, А1

Ниво А1 са много практични и изцяло насочени към бързото усвояване на езика – лексиката и граматиката са базирани изцяло на реалния живот. Темите са избрани и обхващат най-често срещаните ежедневни ситуации.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Испанската азбука; Сегашно време на спомагателен глагол "ser" – съм
   180 мин.
  • Лекция 2
   Въпросителни местоимения; Мъжки и женски род на съществителните.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Потвърждаване и поправяне на информация. Разделяне на срички. Лексика: националности.
   180 мин.
 • Урок 2

  • Тест 1
   Текущ тест към урок 1
   20 мин.
  • Лекция 2
   Видове поздрави; Представяне на приятел; Показателни прилагателни имена;
   160 мин.
  • Лекция 3
   Множествено число на съществителни и прилагателни имена. Предлозите de и en. Числа от едно до девет.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Сегашно просто време на глаголите – estar, tener, poner;
   180 мин.
 • Урок 3

  • Тест 1
   Текущ тест към урок 2
   20 мин.
  • Лекция 2
   Описание на къща; Прилагателни описващи стаи, мебели и предмети. Числа от 10 до 20.
   160 мин.
  • Лекция 3
   Неопределителен член; Сегашно просто време на глаголите – estar, tener, poner;
   180 мин.
  • Лекция 4
   Локализиране на предмети. Предлози за място.
   180 мин.
 • Урок 4

  • Тест 1
   Текущ тест към урок 3
   20 мин.
  • Лекция 2
   Как да попитаме за адрес и местоположение. Часовник.
   160 мин.
  • Лекция 3
   Числата от 20 до 1000. Определителен член.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Сегашно просто време на неправилни глаголи;
   180 мин.
 • Урок 5

  • Тест 1
   Текущ тест към урок 4
   20 мин.
  • Лекция 2
   В ресторанта. Изразяване на желание с глагола querer - искам; Глаголът gustar - харесвам.
   160 мин.
  • Лекция 3
   Заповедна форма - употреба
   180 мин.
  • Лекция 4
   Неправилни глаголи в сегашно време. Лексика: хранене
   180 мин.
 • Урок 6

  • Тест 1
   Текущ тест към урок 5
   20 мин.
  • Лекция 2
   Описание на човек; Употреба на прилагателни имена.
   160 мин.
  • Лекция 3
   Притежателни прилагателни имена.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Възвратни глаголи.
   180 мин.
 • Урок 7

  • Тест 1
   Текущ тест към Урок 6
   20 мин.
  • Лекция 2
   Лексика: облекло; Лични местоимения с функция на допълнение;
   160 мин.
  • Лекция 3
   Род и число на прилагателни имена. Изразяване на количество.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Текущ тест към урок 7. Преговор
   160 мин.
  • Тест 5
   Финален тест
   40 мин

Детайли за курса

Какво ще научите? Можете да се запознавате, представяте и поздравявате с други хораМожете да общувате с други хора в магазин и други обществени местаМожете да резервирате самолетни и автобусниМожете да резервирате хотелски стаи и екскурзииМожете да насрочвате срещиМожете да направлявате хора за различни посокиМожете да описвате ежедневните си действия <