Испански език, А1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Ниво А1 са много практични и изцяло насочени към бързото усвояване на езика – лексиката и граматиката са базирани изцяло на реалния живот. Темите са избрани и обхващат най-често срещаните ежедневни ситуации.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Можете да се запознавате, представяте и поздравявате с други хора
  • Можете да общувате с други хора в магазин и други обществени места
  • Можете да резервирате самолетни и автобусни
  • Можете да резервирате хотелски стаи и екскурзии
  • Можете да насрочвате срещи
  • Можете да направлявате хора за различни посоки
  • Можете да описвате ежедневните си действия


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Испанската азбука; Сегашно време на спомагателен глагол "ser" – съм 180 мин.
Въпросителни местоимения; Мъжки и женски род на съществителните. 180 мин.
Потвърждаване и поправяне на информация. Разделяне на срички. Лексика: националности. 180 мин.

Урок 2
Текущ тест към урок 1 20 мин.
Видове поздрави; Представяне на приятел; Показателни прилагателни имена; 160 мин.
Множествено число на съществителни и прилагателни имена. Предлозите de и en. Числа от едно до девет. 180 мин.
Сегашно просто време на глаголите – estar, tener, poner; 180 мин.

Урок 3
Текущ тест към урок 2 20 мин.
Описание на къща; Прилагателни описващи стаи, мебели и предмети. Числа от 10 до 20. 160 мин.
Неопределителен член; Сегашно просто време на глаголите – estar, tener, poner; 180 мин.
Локализиране на предмети. Предлози за място. 180 мин.

Урок 4
Текущ тест към урок 3 20 мин.
Как да попитаме за адрес и местоположение. Часовник. 160 мин.
Числата от 20 до 1000. Определителен член. 180 мин.
Сегашно просто време на неправилни глаголи; 180 мин.

Урок 5
Текущ тест към урок 4 20 мин.
В ресторанта. Изразяване на желание с глагола querer - искам; Глаголът gustar - харесвам. 160 мин.
Заповедна форма - употреба 180 мин.
Неправилни глаголи в сегашно време. Лексика: хранене 180 мин.

Урок 6
Текущ тест към урок 5 20 мин.
Описание на човек; Употреба на прилагателни имена. 160 мин.
Притежателни прилагателни имена. 180 мин.
Възвратни глаголи. 180 мин.

Урок 7
Текущ тест към Урок 6 20 мин.
Лексика: облекло; Лични местоимения с функция на допълнение; 160 мин.
Род и число на прилагателни имена. Изразяване на количество. 180 мин.
Текущ тест към урок 7. Преговор 160 мин.
Финален тест 40 мин

Клиентите за нас

Росица М.

Росица М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за пълноценните уроци, качеството и удобството!

Виолета В.

Виолета В.
Оценка: 5 / 5
Целият курс на обучение е на ниво. Доволна съм от преподавателя, учебната система и подхода. Определно бих препоръчала онлайн обучението на Интелект.

Антоанета К.

Антоанета К.
Оценка: 5 / 5
Неусетно мина това ниво на обучение. Нямам търпение да започна следващото. Преподавателката се старае много. За пореден път мога да дам само положителни оценки за целия екип. Благодаря за помощта, която ми оказвате по пътя на изучаване на чужд език.

Петър Я.

Петър Я.
Оценка: 5 / 5
Отзивчивост и професионално отношение, квалифицирани и отдадени преподаватели, удобно и качествено поднесен курс. Бих препоръчал курса на всички приятели и познати, които искат да подобрят нивото си на чужд език. Благодаря ти, Intellect!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283