Курсове за възрастни Испански език, B1

Ниво B1 изгражда умения за общуване, съобразени с житейския опит и интереси на обучаващите се, езикова компетентност, знания за лесно усвояване на чуждия език. Паралелно се развиват основните четири умения - слушане, говорене, четене и писане.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Преговор на Pretérito perfecto и Pretérito Indefinido
   180 мин.
  • Лекция 2
   Конструкцията "estaba + gerundio"; изразяване на предпочитания
   180 мин.
  • Лекция 3
   Конструкцията "llevar + gerundio"; изразяване на продължителност
   180 мин.
 • Урок 2

  • Тест 1
   Текущ тест към урок 1
   20 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на глаголите "ser" и "estar"
   160 мин.
  • Лекция 3
   Бъдеще просто време - правилни и неправилни глаголи
   180 мин.
  • Лекция 4
   Употреба на глагола "parecer" - изразяване на мнение
   180 мин.
 • Урок 3

  • Тест 1
   Текущ тест към урок 2
   20 мин.
  • Лекция 2
   Повелително наклонение - положителни заповедни форми
   160 мин.
  • Лекция 3
   Изразяване на инструкции и заповеди
   180 мин.
  • Лекция 4
   Изразяване на задължение
   180 мин.
 • Урок 4

  • Тест 1
   Текущ тест към урок 3
   20 мин.
  • Лекция 2
   Изразяване на вероятност - условни изречения
   160 мин.
  • Лекция 3
   Безлични форми - употреба и образуване
   180 мин.
  • Лекция 4
   Употреба на "Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo" – изразяване на минало действие, извършено преди друго минало действие
   180 мин.
 • Урок 5

  • Тест 1
   Текущ тест кум урок 4
   20 мин.
  • Лекция 2
   Пряка и непряка реч
   160 мин.
  • Лекция 3
   Преобразуване на пряка реч в непряка - особености
   180 мин.
  • Лекция 4
   Извличане на информация от новини
   180 мин.
 • Урок 6

  • Тест 1
   Текущ тест към урок 5
   20 мин.
  • Лекция 2
   Подчинително наклонение. Изразяване на желание.
   160 мин.
  • Лекция 3
   Изготвяне на препоръки и изразяване на съвети.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Бъдеще перфектно време - употреба
   180 мин.
 • Урок 7

  • Тест 1
   Текущ тест към урок 6
   20 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "cuando" и подчинително наклонение.
   160 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на "esperar + que + subjuntivo" и "esperar + infinitivo"
   180 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор.
   120 мин.
  • Тест 2
   Текущ тест към урок 7
   20 мин.
  • Тест 3
   Финален тест.
   40 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Можете да говорите и пишете в минало времеМожете да разговаряте на теми за почивка и спортМожете да разговаряте за различни празнициМожете да искате и давате информация относно ориентиране в града <