Курсове за деца Летни детски програми по английски език

Детски летен курс за начинаещи (деца над 7год.) (Learn IT)

Този курс е предназначен за деца над 7годишна възраст, които до момента не са изучавали английски език или са имали досег с него само под формата на игри и без начално ограмотяване. Добре дошли са всички, които искат да направят първите си стъпки в света на английския и да започнат да развиват уменията си да четат и пишат.

Курсът е подходящ за Вашите деца, защото:

  • Предлага занимателни методи, които заинтригуват детското съзнание и гарантират успешното овладяване на материала;
  • Полага основата в изучаването на английския език, развивайки начални умения за четене и писане;
  • Изучават се базисните сегашни времена и широк набор от граматически конструкции;
  • Децата придобиват самоувереност в използването на научената лексика и граматика
  • Хорариум: 60 уч.ч.(1уч.ч.=40 мин.)

Детски летен разговорен курс (Speak IT)

Курсът е подходящ за всички деца, които искат да се забавляват по време на лятото; децата, които искат да научат много и интересни неща за света; тези, които искат да практикуват вече научената лексика и граматика и да обогатяват речниковия си запас; малчуганите, които желаят да доразвиват говорните и комуникативните си умения.

Курсът е подходящ за Вашите деца, защото:

  • Предоставя интересни теми, които мотивират и провокират децата да говорят;
  • Осигурява на децата пълноценен шанс за развиване на говорните умения чрез работа по двойки и по групи;
  • Е изграден на база комуникативните методи на обучение, които съчетават различни техники и подходи, мотивиращи децата да комуникират;
  • Предоставяната информация е богато онагледена, което подпомага мисленето.
  • Хорариум: 60 уч.ч.(1уч.ч.=40 мин.)